Vi finns här för att hjälpa till

Vad är föreslagna upphämtningsplatser?

När du valt en fordonstyp för din resa kan appen rekommendera en ”Upphämtningspunkt” i närheten eller flera ”Snabbupphämtningspunkter”. Dessa föreslagna platser är tänkta att göra upphämtningarna enklare och snabbare för passagerare och förare. Du kommer att se dessa som blåa prickar på kartan.

Om du vill använda en föreslagen ”Upphämtningspunkt” eller en ”Snabbupphämtningspunkt” ska du trycka på ”BEKRÄFTA UPPHÄMTNING” för att matchas med en förare.

Om du vill välja en annan upphämtningsplats har du tre alternativ:

– Tryck på en annan blå prick för att använda den platsen istället.
– Flytta kartnålen på kartan till en annan upphämtningsplats.
– Tryck på sökikonen bredvid din upphämtningsplats och ange en annan upphämtningsplats.

När du angett den upphämtningspunkt du önskar ska du trycka på ”BEKRÄFTA UPPHÄMTNING” för att bli matchad med en förare.