Vi finns här för att hjälpa till

Vad ingår när du laddar ned dina uppgifter?

Beroende på hur du använder Uber-plattformen kan de uppgifter som du laddar ned innehålla följande:

KONTOUPPGIFTER
Dina kontouppgifter består exempelvis av
– ditt namn och din mejladress, ditt mobilnummer, ditt omdöme och det datum då du registrerade ditt Uber-konto
– inbjudningskod(er) som utfärdats av Uber
– information om betalningsmetoden, till exempel det datum du skapade och uppdaterade en betalningsmetod,
namnet på den utfärdande banken, faktureringsland och betalningsmetod (Visa-kort, bankkort m.m.)
– metadata om supportsamtal med Uber
– kommunikation mellan förare och passagerare eller mellan en kurir och en kund (observera att
du bara kommer att se meddelanden du skickat).

PASSAGERARUPPGIFTER
Dina passageraruppgifter består av information som använts för att ta dig till din destination, som till exempel
– tider och platser vid vilka en resa beställdes, påbörjades och avslutades, samt tillryggalagda sträckor
– resepriser och valuta
– 30 dagars mobilhändelsedata, till exempel enhetens operativsystem, modell och språk, appversion samt
tid och plats där uppgifterna samlades in.

JUMP-UPPGIFTER
I dina JUMP-uppgifter ingår information om din användning av JUMP-cyklar, inklusive
– tid och plats där du påbörjat och avslutat användningen samt tillryggalagd sträcka
– resepriser.

UBER EATS-UPPGIFTER
I dina Uber Eats-uppgifter ingår information ur beställningshistoriken, till exempel
– restaurangnamn, beställda objekt, priser samt tidpunkter då beställningarna skapades
– anpassningar eller specialanvisningar
– 30 dagars mobilhändelsedata, till exempel enhetens operativsystem, modell och språk, appversion samt
tid och plats där uppgifterna samlades in.
Läs mer i avsnittet ”Insamling och användning av data” i vårt sekretessmeddelande.
VAD INGÅR INTE NÄR DU LADDAR NED DINA UPPGIFTER?

Viss information följer av förklarliga skäl inte med när du laddar ned dina uppgifter. Information kan exempelvis undantas av säkerhetsskäl eller för att den är äganderättsligt skyddad. Vi tillhandahåller heller inte information som innehåller en annan parts personuppgifter som vi inte på ett rimligt sätt kan avlägsna. Till exempel inkluderar vi inte innehållet i supportärenden, mejlkonversationer med Uber eller meddelanden som du tagit emot.

Nedan redovisas den typ av information som inte ingår i nedladdningen för respektive kontotyp, tillsammans med anledningen till varför den inte ingår.

KONTOUPPGIFTER
Särskilt känsliga personuppgifter som du tillhandahållit till oss, som socialförsäkringsnummer, postadress samt bankkonto- och kreditkortsuppgifter ingår inte i nedladdningen. Dessa uppgifter utesluts för din personliga säkerhets skull. Du får bara meddelanden som du har skickat. Av säkerhetsskäl ingår inte meddelanden du har tagit emot.

MOBILHÄNDELSEDATA
Mobilhändelsedata som ingår i utdraget – såsom enhetens operativsystem, modell och språk samt appversion – är begränsade till de senaste 30 dagarna för att minska storleken på nedladdningen och underlätta för oss att tillhandahålla uppgifterna så snabbt som möjligt.

PASSAGERARUPPGIFTER
– Namn och adresser för platser som du sparat ingår för närvarande inte på grund av tekniska begränsningar.
– Information som beräknad ankomsttid, prisberäkningar och information om marknadsplatsstyrda
kampanjrabatter ingår inte i nedladdningen av äganderättsliga skäl.

UBER EATS-UPPGIFTER
– Leveransavgiftsberäkningar och kampanjrabatter ingår inte i nedladdningen av
äganderättsliga skäl.
– Leveransavgiftsberäkningar och kampanjrabatter ingår inte i nedladdningen av
äganderättsliga skäl.

FÖRARUPPGIFTER
Din nedladdning kan innehålla en mycket begränsad informationsmängd om din förarupplevelse. Fler föraruppgifter och annan information finns i din förarkontrollpanel.
Din datanedladdning innehåller de mest relevanta uppgifterna om hur du använder Uber-plattformen. Om du har frågor om personuppgifter, vill ha specifika uppgifter som inte finns tillgängliga i din nedladdning, vill begära rättning av dina uppgifter eller vill kontakta Ubers dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) kan du skicka in en förfrågan via länken nedan.