Vi finns här för att hjälpa till

Vad ingår när du laddar ned dina Uber-uppgifter?

Omfattningen av uppgifterna i din nedladdning beror på hur du använder Uber. De uppgifter du laddar ned kan bestå av följande:

KONTOUPPGIFTER
Dina kontouppgifter består exempelvis av:
– Ditt namn och din e-postadress, ditt mobilnummer, ditt omdöme och det datum då du registrerade ditt Uber-konto.
– Inbjudningskod(er) som utfärdats av Uber.
– Information om betalningsuppgifter, som det datum du skapade och uppdaterade en betalningsmetod, den utfärdande bankens namn, debiteringsland och betalningsmetod (Visa, bankkort etc.).
– Metadata om supportsamtal med Uber.
– Kommunikation som skickats mellan förare och passagerare eller mellan leveranspartner och kund (observera: du kommer bara att se meddelanden du skickat).

UBER-PASSAGERARUPPGIFTER
Dina passageraruppgifter består av information som använts för att ta dig till din destination, som till exempel:
– Tider och platser vid vilka en resa beställdes, startades och avslutades, samt tillryggalagda sträckor.
– Respriser och valuta.

JUMP-UPPGIFTER
I dina JUMP-uppgifter ingår information om resor du gjort med JUMP-cyklar inklusive:
– Tider och platser vid vilka en resa startades och avslutades, samt tillryggalagd sträcka.
– Respriser.

UBER EATS-UPPGIFTER
I dina Uber Eats-uppgifter ingår information ur beställningshistoriken, som till exempel:
– Restaurangnamn, beställda objekt, priser samt tidpunkter då beställningar skapats.
– Anpassningar eller specialanvisningar.

Läs mer i avsnittet ”Information vi samlar in” i vår sekretesspolicy.
VAD INGÅR INTE NÄR DU LADDAR NED DINA UPPGIFTER?

Viss information följer av förklarliga skäl inte med när du laddar ned dina uppgifter. Information kan exempelvis undantas av säkerhetsskäl eller för att vi äger den. Vi tillhandahåller heller inte information som innehåller en annan parts personuppgifter som vi inte på ett rimligt sätt kan avlägsna. Till exempel inkluderar vi inte innehållet i supportärenden, e-postkonversationer med Uber eller meddelanden mellan passagerare och förare som du tagit emot.

Nedan redovisas den information som inte ingår i nedladdningen för respektive kontotyp, tillsammans med anledningen till varför den inte ingår.

KONTOUPPGIFTER
Mycket privata uppgifter som du tillhandahållit till oss, såsom socialförsäkringsnummer, postadress samt bankkonto- och kreditkortsuppgifter ingår inte i nedladdningen. Dessa uppgifter är undantagna för din personliga säkerhets skull. För att vi ska kunna tillhandahålla dina uppgifter så snabbt som möjligt och begränsa datavolymen du laddar ned ingår bara platsdata från de senaste 30 dagarna. Du får bara meddelanden som du har skickat. Av säkerhetsskäl ingår inte meddelanden du har tagit emot.

UBER-PASSAGERARUPPGIFTER
Dina sparade platsers namn och adresser ingår för närvarande inte på grund av tekniska begränsningar. Information som beräknad ankomsttid, prisberäkningar och information om marknadsdrivna kampanjrabatter ingår inte i nedladdningen av egendomsrättsliga skäl.

UBER EATS-UPPGIFTER
Dina favoritrestauranger och leveransadresser ingår för närvarande inte på grund av tekniska begränsningar. Leveransavgiftsberäkningar och kampanjrabatter ingår inte i nedladdningen av egendomsrättsliga skäl.

DETALJERADE ENHETSUPPGIFTER
Detaljerade enhetsuppgifter – som operatör, operativsystem, modellnummer och platsdata – ingår för närvarande inte på grund av tekniska begränsningar.

UBER-FÖRARPARTNERS UPPGIFTER
Din nedladdning kan innehålla en mycket begränsad informationsmängd om din förarupplevelse. Fler föraruppgifter och annan information finns i din partnerkontrollpanel.
Din datanedladdning innehåller de mest relevanta uppgifterna om hur du användare Uber. Om du har frågor om personuppgifter, vill ha specifika uppgifter som inte finns tillgängliga i din nedladdning eller vill kontakta Ubers dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) kan du skicka in en förfrågan via länken nedan.