เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

รับราคาโดยประมาณสำหรับการเดินทางของคุณ

คุณสามารถดูค่าโดยสารโดยประมาณได้ก่อนเรียกรถ

ค่าโดยสารโดยประมาณมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่ราคาที่รับประกัน เนื่องจากค่าโดยสารจากการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือปัจจัยอื่นๆ ค่าโดยสารโดยประมาณจะไม่รวมส่วนลดหรือโปรโมชั่น เส้นทางที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งไม่ส่งผลต่อเส้นทางที่นำมาคำนวณค่าโดยสารโดยประมาณ

คุณมี 3 ตัวเลือกในการรับค่าโดยสารโดยประมาณ

ทางเลือกที่ 1
ขอค่าโดยสารโดยประมาณของรถประเภทต่างๆ ก่อนกำหนดสถานที่รับ

1. ในแอพ กดที่แผง เรียก Uber
2. แตะ ขอค่าโดยสารโดยประมาณ
3. ป้อนชื่อถนนหรือชื่อสถานที่
4. ใช้แถบเลื่อนด้านล่างของจอเพื่อเลือกตัวเลือกอื่น
5. เปรียบเทียบค่าโดยสารโดยประมาณของรถแต่ละประเภท

ทางเลือกที่ 2
หลังจากเลือกประเภทรถและสถานที่รับแล้ว ขอค่าโดยสารโดยประมาณก่อนเรียกรถ

1. ในแอป แตะ กำหนดสถานที่รับ
2. แตะ ค่าโดยสารโดยประมาณ
3. ป้อนชื่อถนนหรือชื่อสถานที่ก็ได้

ทางเลือกที่ 3
ใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูค่าโดยสารโดยประมาณที่นี่:
หมายเหตุเกี่ยวกับราคาของการเดินทาง:

- หากการเดินทางมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่ในบัญชีของคุณ ราคาของการเดินทางจะแสดงส่วนลดดังกล่าว
- ปัจจัยต่างๆ ที่ขยายระยะทางหรือระยะเวลาในการเดินทางของคุณ เช่น รถติดหรือสภาพอากาศที่เลวร้าย อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าบริการที่คุณต้องชำระจริง