เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การยกเลิกการเดินทางกับ Uber

คุณสามารถยกเลิกการเดินทางในแอพ Uber ก่อนหรือหลังจากที่ระบบจับคู่คุณกับผู้ขับ

วิธียกเลิกก่อนจับคู่กับผู้ขับ

1. กดแถบสีขาวที่ด้านล่างของหน้าจอที่ระบุ “ค้นหาการเดินทางของคุณ”
2. กด “ยกเลิก”
3. กด “ไม่” เพื่อเดินทางต่อ หรือ “ใช่ ยกเลิก” เพื่อยกเลิก

วิธียกเลิกหลังจากระบบจับคู่คุณกับผู้ขับแล้ว

1. กดแถบที่ด้านล่างของหน้าจอที่แสดงข้อมูลผู้ขับ
2. กด “ยกเลิกการเดินทาง”
3. กด “ไม่” เพื่อเดินทางต่อ หรือ “ใช่ ยกเลิก” เพื่อยกเลิกและยอมรับค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ: อาจมีค่ายกเลิกหากคุณยกเลิกหลังจากระบบจับคู่คุณกับผู้ขับแล้ว ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะจ่ายให้กับพาร์ทเนอร์ร่วมขับเพื่อชดเชยค่าเสียเวลาในการเดินทางไปยังจุดที่คุณอยู่ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกในพื้นที่ของคุณได้ที่ด้านล่างนี้
. . .

If you believe you were charged a cancellation fee in error, let us know in the "Review my cancellation fee" form. This might happen if your driver canceled instead of ended the trip, or if they canceled because they were too far away from your pickup location.