เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การยอมรับราคาของการเดินทาง

เมื่อคุณเรียกรถ คุณได้ยอมรับราคาที่แสดงในแอพแล้ว

ค่าโดยสารที่เห็นล่วงหน้า

หากค่าโดยสารที่เห็นล่วงหน้าเปิดให้บริการในเมืองของคุณ คุณจะเห็นราคาสำหรับการเดินทางอยู่ถัดจากตัวเลือกรถยนต์แต่ละประเภท ค่าโดยสารที่เห็นล่วงหน้าจะมาจาก:

- อัตราสำหรับเวลาและระยะทางไปยังจุดหมายของคุณ
- ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ค่าผ่านทาง และค่าบริการเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณอาจไม่เห็นค่าโดยสารที่เห็นล่วงหน้าหากคุณเรียกรถสำหรับการเดินทางเป็นเวลานานมาก หรือหากคุณเรียกรถเร็วเกินกว่าที่แอพจะคำนวณราคาล่วงหน้าได้

ราคาของการเดินทางที่เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณอาจเปลี่ยนแปลงหาก:
- คุณมีจุดแวะเพิ่มเติม
- คุณเปลี่ยนจุดหมาย
- คนขับรถรอเป็นเวลาสักครู่หนึ่งที่จุดรับของคุณ

ไม่มีค่าโดยสารที่เห็นล่วงหน้าพร้อมให้บริการ

หากคุณไม่เห็นค่าโดยสารที่เห็นล่วงหน้าเพียงครั้งเดียวเมื่อเรียกรถสำหรับการเดินทาง คุณจะเห็นช่วงราคาแทน ช่วงราคานี้คิดรวมค่าธรรมเนียม ค่าผ่านทาง และค่าบริการเพิ่มเติมด้วย โดยไม่ได้คิดรวมการเปลี่ยนแปลงจุดหมาย จุดแวะเพิ่มเติม หรือเวลารอ ระบบจะคำนวณราคาของการเดินทางตามจริงเมื่อคุณไปถึงจุดหมาย
. . .

เยี่ยมชมหน้าด้านล่างนี้เพื่อดูราคาโดยประมาณสำหรับการเดินทางที่ใช้บริการ Uber ได้: