เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การยอมรับค่าโดยสารการเดินทาง

แอพของคุณอาจแสดงค่าโดยสารในแต่ละประเภทรถเมื่อคุณเลือกจุดหมาย โดยขึ้นอยู่กับเมืองที่คุณใช้ Uber

หากแอพของคุณแสดงค่าโดยสาร

โยการเลือกไอคอนตัวเลือกรถยนต์ คุณยอมรับราคาค่าโดยสารที่แสดงเมื่อคุณถึงจุดหมายของคุณ แตะที่ปุ่ม "เรียก" สีดำเพื่อยอมรับค่าโดยสารและเรียกรถ

ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงเวลาโดยประมาณและระยะทางไปยังจุดหมายของคุณ โดยจะรวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยแล้ว ค่าโดยสารที่เรียกเก็บจริงอาจเพิ่มขึ้นหากการเดินทางของคุณใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ การแวะระหว่างทาง การเปลี่ยนจุดหมาย หรือการให้คนขับรถรอเป็นเวลาหลายนาทีที่สถานที่รับของคุณ อาจทำให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น

ค่าโดยสารที่แสดงในแอพของคุณจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้โดยสารในบริเวณใกล้เคียงสถานที่รับของคุณในขณะนั้น แอปของคุณอาจแจ้งเตือนคุณว่าค่าโดยสารมีราคาสูงกว่าปกติ คุณสามารถรอสักพักและตรวจสอบค่าโดยสารอีกครั้ง หากความต้องการของผู้โดยสารลดลงหรือมีคนขับรถมากขึ้น ค่าโดยสารอาจลดลง

หากแอพของคุณไม่แสดงค่าโดยสาร
หากแอพของคุณไม่แสดงค่าโดยสารที่เห็นล่วงหน้า คุณยังคงสามารถเรียกรถได้ จะมีการคำนวณค่าโดยสารเมื่อคุณถึงจุดหมายของคุณ ค่าโดยสารของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้โดยสารในบริเวณใกล้เคียงตำแหน่งที่รับของคุณในขณะที่คุณเรียกรถ

คุณสามารถเลือกดูค่าโดยสารโดยประมาณในแอพหรือบนเว็บ ซึ่งจะแสดงเป็นช่วงราคาที่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มเติมต่างๆ เอาไว้แล้ว โดยอิงจากการประเมินเส้นทางจากตำแหน่งที่รับไปยังจุดหมายของคุณ หากการเดินทางของคุณมีเวลาที่ต้องรอเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนจุดหมาย หรือใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้มาก ค่าโดยสารจริงของคุณอาจอยู่นอกช่วงราคาที่ประเมินไว้
หมายเหตุ: คุณอาจไม่เห็นราคาล่วงหน้าหากคุณเรียกรถสำหรับการเดินทางเป็นเวลานานมาก หรือหากคุณเรียกรถเร็วเกินกว่าที่แอพจะกำหนดราคาล่วงหน้าได้

การเรียกเก็บเงินของคุณอาจเพิ่มขึ้นหาก:
- คุณมีจุดแวะเพิ่มเติมระหว่างการเดินทาง
- คุณเปลี่ยนจุดหมาย
- คนขับรถรอเป็นเวลาสักครู่หนึ่งที่จุดรับของคุณ

ไม่มีค่าโดยสารที่เห็นล่วงหน้าพร้อมให้บริการ

หากคุณไม่เห็นราคาล่วงหน้าเพียงครั้งเดียวเมื่อเรียกรถสำหรับการเดินทาง คุณจะเห็นช่วงราคาโดยประมาณแทน ช่วงราคานี้จะนับรวมค่าธรรมเนียม ค่าผ่านทาง และค่าบริการเพิ่มเติม แต่ไม่นับรวมการเปลี่ยนแปลงจุดหมาย จุดแวะเพิ่มเติม หรือเวลารอ ระบบจะคำนวณค่าโดยสารการเดินทางตามจริงเมื่อคุณไปถึงจุดหมาย

คุณสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้เพื่อดูค่าโดยสารโดยประมาณสำหรับการเดินทางที่ใช้บริการของ Uber ได้: