เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การหารค่าโดยสารกับเพื่อน

ในระหว่างการเดินทาง ฟีเจอร์หารค่าโดยสารช่วยให้คุณสามารถหารค่าโดยสารระหว่างผู้โดยสารรายอื่นๆ ได้เท่าๆ กัน วิธีหารค่าโดยสาร

1. เรียกรถ
2. เลือก หารค่าโดยสาร ที่ด้านล่างของหน้าจอ
3. ป้อนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โดยสารอื่น

หากคุณใช้แอพเวอร์ชั่นใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เรียกรถ
2. เลื่อนขึ้นจากด้านล่างแอพ แล้วกดวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกไว้
3. กดที่ หารค่าโดยสาร
4. ป้อนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โดยสารอื่น

ทุกคนที่คุณเชิญจะได้รับการแจ้งเตือนให้ตอบรับการหารค่าโดยสารของคุณ คุณและผู้โดยสารทั้งหมดที่ตอบรับจะหารค่าโดยสารเท่าๆ กัน

โปรดทราบว่า จะมีการเรียกเก็บค่าหารค่าโดยสาร 25 เซนต์ จากผู้โดยสารทุกคนที่ใช้งานฟีเจอร์นี้

ใบเสร็จจะแสดงค่าโดยสารที่หารสำหรับผู้โดยสารทั้งหมด

หากผู้โดยสารเลือกที่จะไม่หารค่าโดยสาร หรือไม่มีวิธีการชำระเงินที่สามารถเรียกเก็บได้ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารทั้งในส่วนของคุณและคนอื่นๆ โปรโมชั่นที่ใช้กับบัญชีของคุณจะมีผลกับค่าโดยสารส่วนของคุณเท่านั้น

การหารค่าโดยสารยังไม่สามารถใช้กับบริการ Uber บางอย่าง โปรดทราบว่าเราไม่สามารถหารค่าโดยสารหลังการเดินทางสิ้นสุดลงแล้วได้

หมายเหตุ: Apple Pay อาจไม่สามารถใช้กับการหารค่าโดยสารได้ หากคุณใช้ Apple Pay แต่ต้องการหารค่าโดยสาร คุณอาจต้องใช้วิธีการชำระเงินอื่น คุณสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น Apple Pay ได้สำหรับการเดินทางครั้งถัดไป