เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การเรียกคนขับรถแบบเจาะจง

แอพ Uber ไม่สามารถเลือกจับคู่คุณกับคนขับรถที่ต้องการได้

เมื่อคุณเรียกรถ แอพจะส่งคำขอของคุณไปยังคนขับรถที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อให้มารับที่สถานที่รับผู้โดยสารของคุณ