เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การเรียกรถที่มีจุดแวะหลายแห่ง

คุณสามารถเรียกให้ผู้ขับหยุดแวะหลายจุดได้เมื่อเรียกการเดินทาง วิธีการมีดังนี้

1. เปิดแอพ Uber แล้วแตะช่อง “ไปไหนดี”
2. แตะ “+ เพิ่มจุดแวะหลายจุด” เพื่อเพิ่มจุดแวะเพิ่มเติมสูงสุด 2 จุด
3. แตะ “เสร็จสิ้น” เพื่อดำเนินการต่อ

จุดแวะจะปรากฏตามลำดับที่ถูกเพิ่ม หากต้องการลบจุดแวะ ให้แตะ “X” ถัดจากจุดแวะนั้นๆ

โปรดหยุดที่จุดแวะแต่ละแห่งไม่เกิน 3 นาที หากคุณหารค่าโดยสาร ระบบจะแบ่งจากเส้นทางทั้งหมด ไม่ใช่การหารค่าโดยสารแต่ละจุดแวะ

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมให้ใช้งานสำหรับการเดินทางด้วย UberPOOL