เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การเรียกรถยนต์มากกว่าหนึ่งคัน

คุณสามารถเรียกรถ Uber ได้เพียงแค่ครั้งละหนึ่งคัน คุณสามารถเรียกรถคันอื่นได้ทันทีหลังจากที่การเดินทางในปัจจุบันที่คุณกำลังเดินทางอยู่สิ้นสุดลง

ในประเทศไทย Uber มีตัวเลือกรถที่หลากหลาย เช่น UberBLACK และ UberSUV ตัวเลือกรถต่างๆ เหล่านี้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 6 คน หากคุณต้องการเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อคนขับผู้ที่ตอบรับการเรียกของคุณ ยืนยันกับคนขับว่ารถมีที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยเพียงพอสำหรับทุกคนหรือไม่

หากคุณต้องการเดินทางด้วยกลุ่มใหญ่ที่เกินกว่าที่รถจะบรรจุได้ โปรดขอให้คนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณให้ใช้บัญชี Uber ของตนเพื่อเรียกรถเพิ่ม

การเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ช่วยสร้างโอกาสในการใช้แอพของคุณเพื่อชวนให้เพื่อนๆ สร้างบัญชี Uber ของพวกเขาเอง เลือก การเดินทางฟรี จากเมนูที่เริ่มเดินทาง เมื่อเพื่อนที่คุณเชิญเดินทางครั้งแรก เขาจะได้รับส่วนลดจากการนั่งฟรี