เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การเรียกรถล่วงหน้า

ตอนนี้ Uber มีตัวเลือกสำหรับการกำหนดเวลาการเดินทางล่วงหน้า 15 นาทีถึง 30 วัน ด้วยการใช้ฟีเจอร์การเดินทางแบบกำหนดเวลา

วิธีการเดินทางแบบกำหนดเวลา
ฟีเจอร์การเดินทางแบบกำหนดเวลาให้คุณเลือกกรอบเวลาในการมารับ 15 นาทีเพื่อให้คนขับรถมารับคุณ คนขับรถจะได้รับการเรียกรถในนามของคุณก่อนที่กรอบเวลา 15 นาทีจะเริ่มต้น เพื่อให้รถมาถึงภายในกรอบเวลาที่กำหนด แล้วคุณก็จะพร้อมเดินทางสู่จุดหมาย การกำหนดเวลาการเดินทางล่วงหน้าไม่รับประกันว่าคุณจะได้จับคู่กับคนขับรถ ในบางกรณีที่ไม่มีรถว่าง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีที่กรอบเวลาที่คุณเลือกสิ้นสุดลง

วิธีกำหนดเวลา
1. แตะไอคอนรถยนต์กับนาฬิกาที่อยู่ทางขวาของแถบ "ไปไหนดี"
เลือกวันที่และกรอบเวลา 15 นาที
2. แตะ "ตั้งเวลารับ"
3. ตำแหน่งที่รับจะตั้งเป็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณโดยอัตโนมัติ แตะ "ตำแหน่งปัจจุบัน" เพื่อแก้ไขตำแหน่งที่รับ คุณจะต้องย้ายตัวชี้ตำแหน่งที่ตั้งไว้
4. ตั้งค่าจุดหมาย
5. ตรวจสอบค่าโดยสารโดยประมาณแล้วแตะ "กำหนดเวลา"

การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกการเดินทาง
1. ในเมนูของแอป แตะ "การเดินทางของคุณ"
2. เลือกการเดินทางที่กำลังจะมาถึง
3. เลือก "แก้ไขเวลา" หรือ "ยกเลิกการเดินทาง"

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเรียกรถได้ทุกเมื่อก่อนที่จะมีการจับคู่กับคนขับรถ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกปกติเมื่อคุณได้จับคู่เข้ากับคนขับรถแล้ว

เวลาและสถานที่ที่พร้อมให้บริการ
คุณสามารถกำหนดเวลาการเดินทางได้ในเกือบทุกเมืองที่ Uber ให้บริการ ตรวจสอบแอปของคุณเพื่อดูว่าการเดินทางแบบกำหนดเวลามีให้บริการในพื้นที่ของคุณหรือไม่

คุณสามารถใช้การเดินทางแบบกำหนดเวลาในการเดินทางไปยังสนามบิน แต่ไม่สามารถใช้เดินทางออกจากสนามบินได้ในขณะนี้ หากคุณต้องการเดินทางออกจากสนามบิน คุณยังคงสามารถเรียกรถได้ด้วยวิธีการตามปกติ

การเดินทางแบบกำหนดเวลามีพร้อมให้บริการตลอดทั้งวัน

ค่าใช้จ่าย
การเดินทางแบบกำหนดเวลามีวิธีการคิดราคาแบบเดียวกับการเดินทางทั่วไปของ Uber และเป็นไปตามเงื่อนไขในการกำหนดราคาตามความต้องการใช้บริการโดยรวม ในเวลาที่กำหนดการเดินทาง หากใช้การคิดค่าโดยสารแบบเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับการแจ้งค่าโดยสารโดยประมาณที่อัปเดตแล้วผ่านแอปมือถือเมื่อเริ่มเรียกรถ