เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การเรียกรถสำหรับการเดินทางไกล

แม้ว่า Uber จะไม่จำกัดระยะทางที่คุณสามารถเดินทางได้ การเดินทางก็อาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 4 ชั่วโมง แอพพาร์ทเนอร์จะแจ้งเตือนคนขับรถเมื่อการเดินทางใกล้จะสิ้นสุด

โปรดแจ้งให้คนขับรถทราบหากคุณวางแผนที่จะเดินทางระยะไกล คนขับรถหลายคนจำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านหลังจากที่คุณถึงจุดหมายแล้ว คุณจึงควรแจ้งให้คนขับรถทราบก่อนเดินทางระยะไกล

หากคุณต้องการเดินทางต่อหลังจากที่การเดินทางสิ้นสุดลง โปรดเรียกรถคันใหม่ เนื่องจากคนขับรถล่าสุดของคุณอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เขาอาจได้รับการเรียกรถครั้งใหม่นี้