เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

เลือกวิธีการชำระเงินสำหรับการเดินทาง

คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินสำหรับการเดินทางได้ 2 วิธี ดังนี้

ก่อนการเดินทาง:

1. ป้อนรายละเอียดของจุดหมายในช่อง “ไปไหนดี”
2. แตะรายละเอียดการชำระเงินที่อยู่ใต้ตัวเลือกรถยนต์
3. แตะ “เปลี่ยน” ใต้โปรไฟล์ที่เลือก
4. เลือกวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง

ระหว่างการเดินทาง:

1. แตะแผงสีขาวที่ด้านล่างของหน้าจอ
2. แตะ “เปลี่ยน” ที่อยู่ถัดจากราคาและวิธีการชำระเงิน
3. เลือกวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในเมืองที่ยอมรับเงินสดเป็นตัวเลือกการชำระเงิน คุณจะเปลี่ยนไปใช้หรือเลิกใช้การชำระเงินด้วยเงินสดระหว่างหรือหลังการเดินทางไม่ได้

หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการชำระเงินสำหรับการเดินทางที่ผ่านมาแล้ว ให้แตะลิงก์ด้านล่าง