เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การเลือกโปรไฟล์การเดินทาง

โปรไฟล์ช่วยผู้โดยสารจัดการกับการเดินทาง คุณสามารถสร้างโปรไฟล์บัญชีได้หลายโปรไฟล์ในบัญชีผู้โดยสารหลัก แต่ละโปรไฟล์จะมีอีเมลและวิธีการชำระเงินที่เป็นค่าเริ่มต้นตามที่คุณเลือก

เมื่อคุณเดินทางด้วยโปรไฟล์ใด เราจะเรียกเก็บค่าโดยสารไปยังวิธีการชำระเงินที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของโปรไฟล์นั้น ใบเสร็จค่าเดินทางจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ระหว่างเดินทาง กวาดนิ้วขึ้นบนหน้าจอของแอพเพื่อเปลี่ยนโปรไฟล์ ถ้าวิธีการชำระเงินเชื่อมโยงอยู่กับโปรไฟล์อื่น แตะชื่อโปรไฟล์แล้วเปลี่ยนไปใช้โปรไฟล์ที่คุณต้องการ

วิธีเปลี่ยนวิธีการชำระเงินในโปรไฟล์ด้วยแอพ:
1. เลือก การตั้งค่า > โปรไฟล์ และแตะโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไข
2. ไปที่ ค่ากำหนด > การชำระเงินเริ่มต้น
3. แตะ เพิ่มการชำระเงิน เพื่อเลือกจากตัวเลือกอื่น
4. แตะ บันทึก ตัวเลือกนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา