เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การแชร์ตำแหน่งของคุณ

ผู้โดยสารสามารถแสดงตำแหน่งที่แม่นยำแก่ผู้ขับได้โดยการเปิดใช้งานฟีเจอร์การแชร์ตำแหน่งจริง

ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ขับทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนในขณะที่คุณกำลังเดินทางไปยังจุดรับ

วิธีการทำงาน
เมื่อผู้ขับมาถึงจุดรับ ผู้ขับจะเห็นไอคอนพิเศษในแผนที่ที่ระบุว่าคุณอยู่ที่ไหน เมื่อเริ่มการเดินทางแล้ว ผู้ขับจะไม่เห็นตำแหน่งของคุณอีกต่อไป

ปิดหรือเปิดการแชร์ตำแหน่ง
คุณสามารถเปิด/ปิดฟีเจอร์นี้ได้โดยการกดสวิตช์ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอแผนที่ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดได้จากการตั้งค่าของแอพ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กดไอคอนเมนู
2. เลือก "การตั้งค่า"
3. เลื่อนลงแล้วเลือก "การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว"
4. กด "ตำแหน่ง"
5. เลือก "แชร์ตำแหน่งจริง"