เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

การให้คะแนนผู้ขับ

การให้คะแนนช่วยให้เรามั่นใจว่าทั้งผู้โดยสารและผู้ขับจะได้รับประสบการณ์ที่ดี การให้คะแนนเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ดังนั้นผู้ขับที่มีคะแนนต่ำอาจเสียสิทธิ์ในการใช้แอพ Uber

ให้คะแนนผู้ขับของคุณ
คุณสามารถให้คะแนนผู้ขับตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดาวได้จากในแอพหลังการเดินทางแต่ละเที่ยว หรือจากด้านล่างของใบเสร็จทางอีเมล คุณสามารถมอบคำติชมที่เจาะจงเกี่ยวกับการเดินทางหรือผู้ขับจากรายการปัญหาทั่วไป

ปัญหาบางอย่าง (ค่าโดยสาร ปัญหาเกี่ยวกับแอพ ความไม่สะดวกในการจับคู่กับ uberPOOL ฯลฯ) ไม่ได้เกิดจากผู้ขับ ดังนั้นหากคุณเลือกตัวเลือกดังกล่าวเป็นเหตุผลในการให้คะแนนต่ำ เราจะไม่คำนวณคะแนนดังกล่าวกับคะแนนรวมของผู้ขับ

หมายเหตุ: คะแนนรวมของผู้ขับคือคะแนนเฉลี่ยของการเดินทางที่เสร็จสิ้นแล้ว 500 เที่ยว ผู้ขับจะไม่เห็นคะแนนที่คุณให้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คะแนน
หากคุณพบปัญหาในการให้คะแนนผู้ขับ เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ
- ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะให้คะแนน 5 ดาวเว้นแต่จะมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง
- หากเราเห็นคะแนน 1 ดาว นั่นหมายความว่ามีปัญหาร้ายแรงมากกับผู้ขับ