เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

ค่ารอ

ในบางพื้นที่ ค่ารอต่อนาทีจะเริ่มนับหลังจากผู้ขับมาถึงจุดรับสักครู่ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเริ่มการเรียกเก็บเงิน โดยระบบจะคิดค่ารออย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ขับจะกดเริ่มการเดินทาง หากยกเลิกการเดินทางและมีการเรียกเก็บค่ายกเลิกแล้ว จะไม่มีการเรียกเก็บค่ารอจากคุณอีก นอกจากนี้ อาจไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่สนามบินและสถานที่อื่นๆ บางแห่ง จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนี้สำหรับการเดินทางบางประเภท เช่น uberPOOL ค่ารอและเวลาที่เริ่มต้นคิดค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ใช้ตัวประมาณค่าโดยสารด้านล่างเพื่อดูว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในเมืองของคุณหรือไม่