เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

จุดรับที่แนะนำคืออะไร

เมื่อคุณเลือกประเภทรถยนต์สำหรับการเดินทางแล้ว แอพอาจแนะนำ “จุดรับ” หรือจุด “การรับผู้โดยสารแบบเร่งด่วน” หลายแห่ง ตำแหน่งที่แนะนำเหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยให้การรับผู้โดยสารสะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับผู้ขับและผู้โดยสาร คุณจะเห็นตำแหน่งที่แนะนำดังกล่าวเป็นจุดสีน้ำเงินบนแผนที่

หากต้องการใช้ “จุดรับ” หรือจุด “การรับผู้โดยสายแบบเร่งด่วน” ที่แนะนำ ให้แตะ “ยืนยันจุดรับ” เพื่อจับคู่กับผู้ขับ

หากต้องการเลือกจุดรับอื่น คุณจะมี 3 ตัวเลือก ดังนี้

- แตะที่จุดสีน้ำเงินจุดอื่นเพื่อใช้ตำแหน่งนั้นแทน
- ย้ายหมุดบนแผนที่ไปยังจุดรับอื่น
- แตะไอคอนค้นหาที่อยู่ถัดจากจุดรับ และป้อนจุดรับอื่น

เมื่อคุณตั้งค่าจุดรับที่ต้องการแล้ว ให้แตะ “ยืนยันจุดรับ” เพื่อจับคู่กับผู้ขับ