เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

ตั้งค่าตำแหน่งจุดนัดรับของคุณ

เมื่อคุณเรียกรถ แอพจะใช้ GPS เพื่อแนะนำจุดรับที่ดีที่สุดในบริเวณใกล้เคียง

หากคุณต้องการเปลี่ยนจุดรับ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1.กดแถบจุดรับบนแผนที่
2. ป้อนที่อยู่หรืออาคารใหม่
3. เลือกจากตำแหน่งที่แอพแนะนำ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนจุดรับได้หลังจากที่เรียกรถแล้ว มีขั้นตอนดังนี้
1. กด "แก้ไข" ถัดจากจุดรับของคุณ
2. พิมพ์ที่อยู่ใหม่หรือลากหมุดไปยังตำแหน่งใดๆ บนแผนที่ภายในวงกลมสีเทา
3. กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อเรียกรถ

คุณจะสามารถปรับจุดรับได้เพียงครั้งเดียว และสามารถย้ายได้ภายในวงกลมที่แสดงบนหน้าจอเท่านั้น