เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าผ่านทางหรือค่าบริการเพิ่มเติมใช่ไหม

หมายเหตุ: โปรดเลือกเมืองของคุณที่มุมขวาบนของหน้าจอ เพื่อให้ได้รับข้อมูลภูมิภาคของคุณอย่างแม่นยำที่สุด

อาจมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มในการเดินทางของคุณ ซึ่งรวมถึงค่าผ่านทาง ค่าบริการเพิ่มเติม หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ การเรียกเก็บเงินเหล่านี้จะเพิ่มลงในค่าโดยสารของคุณโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่าบางครั้งการเรียกเก็บเงินอาจไม่ตรงกับยอดที่คนขับรถจ่ายไป ตัวอย่างเช่น อาจมีการประเมินราคาค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคนขับรถจ่ายค่าผ่านทางเมื่อเดินทางกลับมายังเมืองตั้งต้นของคุณ หรือสำหรับการรับ-ส่งที่สนามบิน

อาจมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางในจำนวนมาตรฐานเมื่อคนขับมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดเนื่องจากอยู่ในช่องทางเดินรถมวลชน หรือขับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือใช้เครื่องรับส่งสัญญาณ ในบางเมือง ค่าผ่านทางและค่าบริการเพิ่มเติมจะแสดงเป็นราคาโดยประมาณ เนื่องจากความผันผวนของมูลค่าที่จ่ายจริง คุณยังอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายหรือความไม่สะดวกอื่นๆ ให้คนขับรถของคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมที่จอดรถเพื่อเข้าสถานที่ หรือการเดินทางกลับระยะไกลหลังจากถึงจุดหมายของคุณ

คนขับของคุณอาจเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ไว้เอง หรือจ่ายต่อไปยัง Uber หรือส่งผ่านไปยังสนามบินหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ขึ้นอยู่กับตัวค่าใช้จ่ายและสถานที่