เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าผ่านทางหรือค่าบริการเพิ่มเติมใช่ไหม

อาจมีการเรียกเก็บเงินต่างๆ เพิ่มเติมในการเดินทางของคุณ เช่น ค่าผ่านทางโดยประมาณ ค่าบริการเพิ่มเติมเที่ยวไปหรือกลับจากสนามบิน งานกิจกรรม ท่าเรือ สนามกีฬา หรือสถานที่อื่นๆ และค่าบริการเพิ่มเติมในบางเมืองที่ทางรัฐบาลกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการแชร์รถ หากเส้นทางที่คาดไว้ซึ่งใช้เพื่อคำนวณราคาล่วงหน้าประกอบด้วยค่าผ่านทางโดยประมาณหรือค่าบริการเพิ่มเติม จะถูกรวมไว้ในราคาการเดินทางโดยอัตโนมัติ

สำหรับการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเหล่านี้ ผู้ขับอาจเป็นผู้เก็บไว้ หรือผู้ขับชำระให้ Uber หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Uber หรือส่งผ่านทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังหน่วยงานของรัฐบาลหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บเงินและตำแหน่ง โปรดทราบว่าการเรียกเก็บเงินดังกล่าวที่รวมอยู่ในค่าโดยสารอาจไม่ตรงกับจำนวนที่ผู้ขับเก็บไว้ หรือที่ชำระให้ Uber หรือที่ส่งผ่านไปยังบุคคลที่สามหรือหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องการเรียกเก็บเงินของบุคคลที่สามหรือรัฐบาลใดๆ และอาจเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินหรือความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเดินทาง ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น (รายการนี้ไม่ใช่รายการอย่างละเอียด)

1. ระบบจะประเมินค่าผ่านทางโดยประมาณของคุณ ซึ่งควรสอดคล้องกับอัตราเงินสดสำหรับค่าผ่านทาง แม้ว่าผู้ขับของคุณจะชำระเป็นจำนวนค่าผ่านทางที่ลดราคาแล้ว สำหรับการขับขี่ในเลนที่มียานพาหนะหนาแน่น การขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า การใช้เครื่องรับส่งสัญญาณ หรือสาเหตุอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ระบบจะประเมินค่าผ่านทางโดยประมาณของคุณซึ่งสอดคล้องกับอัตราค่าผ่านทางเชิงพาณิชย์ แม้ว่าผู้ขับของคุณจะชำระในอัตราที่ไม่ใช่พาณิชย์

2. สำหรับบางตำแหน่ง ระบบจะเพิ่มค่าบริการเพิ่มเติมลงในค่าโดยสารการเดินทางของคุณ แม้ว่าตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้เก็บค่าบริการที่สอดคล้องกันจาก Uber หรือผู้ขับของคุณ

3. เมื่อคุณยอมรับการเดินทางที่มีราคาล่วงหน้า ค่าผ่านทางโดยประมาณและ/หรือค่าบริการเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในราคาล่วงหน้าของคุณจะเป็นไปตามเส้นทางที่คาดไว้ และค่าผ่านทางและ/หรือค่าบริการเพิ่มเติมเหล่านั้นจะไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ผู้ขับชำระตามจริง หากมี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมืองและการเรียกเก็บเงิน ผู้โดยสารหลายคนในการเดินทางด้วย uberPOOL แต่ละคนอาจจ่ายเป็นจำนวนเต็มของค่าผ่านทางโดยประมาณหรือค่าบริการเพิ่มเติม หรืออาจแชร์ค่าใช้จ่ายกันเอง