เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

เปิดหรือปิดเครดิต Uber

หากคุณมีเครดิต Uber ในบัญชีของคุณ เครดิตสามารถนำไปใช้เป็นค่าโดยสารและค่ายกเลิกได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูเครดิตที่มีในบัญชีได้ในส่วน “การชำระเงิน” ของเมนูแอพ

ในขณะที่กำลังเรียกรถ คุณสามารถสลับเครดิตเป็นเปิดหรือปิดหลังจากที่ตั้งค่าจุดหมายของคุณในช่อง "ไปไหนดี" แล้ว

1. กดแถบสีขาวที่แสดงวิธีการชำระเงินของคุณ
2. กด “เปลี่ยน” ถัดจากวิธีการชำระเงินที่เลือกในปัจจุบัน
3. ในหน้าจอ “ตัวเลือกการชำระเงิน” ให้กดปุ่มสลับที่อยู่ถัดจากจำนวนเครดิตของคุณเพื่อเปิดหรือปิดสำหรับการเดินทางครั้งนี้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสลับเครดิตเป็นเปิดหรือปิดได้เมื่อเรียกรถแล้ว หากต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหลังจากการเดินทาง ให้กดลิงก์ด้านล่าง
หากราคาของการเดินทางมากกว่าจำนวนเครดิต เราจะเรียกเก็บยอดเงินที่เหลือจากวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ของคุณ