เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

เปิดหรือปิดเครดิต Uber

หากคุณมีเครดิต Uber ในบัญชีของคุณ เครดิตสามารถนำไปใช้เป็นค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูจำนวนเครดิตที่มีในบัญชีได้โดยเลือก "การชำระเงิน" จากเมนูแอพ

คุณสามารถสลับเปิดหรือปิดเครดิตได้หลังจากที่กำหนดจุดหมายและก่อนที่จะเลือกตัวเลือกรถยนต์

1. แตะแถบเครดิตสีขาวเหนือปุ่มเรียกรถสีดำ แล้วจากนั้นแตะ "เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน"
2. ในหน้าจอ "ตัวเลือกการชำระเงิน" ใช้แถบเลื่อนที่อยู่บนแถบถัดจากจำนวนเครดิตของคุณ
3. เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อสลับปิดเครดิต เลื่อนไปทางขวาเพื่อสลับเปิดเครดิต

โปรดทราบว่าเมื่อเรียกรถแล้ว คุณจะไม่สามารถสลับเปิดหรือปิดเครดิตได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณ แตะ "ความช่วยเหลือ" ในแอพของคุณเพื่อแจ้งให้เราทราบ เรายินดีที่จะเปลี่ยนให้คุณ

เมื่อมีการเรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมที่มากกว่าจำนวนเครดิตของคุณ จะมีการเรียกเก็บยอดเงินที่เหลือจากวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ของคุณ คุณสามารถเลือกหรือเพิ่มวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการได้ทั้งก่อนหน้าหรือในระหว่างการเดินทาง