เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

เราคิดเวลาถึงโดยประมาณอย่างไร

ก่อนเริ่มเดินทาง แอพจะแสดงเวลาถึงสถานที่รับโดยประมาณของคนขับ

หลังจากเริ่มเดินทาง แอพจะแสดงเวลาถึงจุดหมายโดยประมาณ

โปรดทราบว่าเวลาถึงโดยประมาณเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น ไม่ใช่เวลาแน่นอน ปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น การจราจรติดขัดและการก่อสร้างถนนอาจส่งผลต่อเวลาเดินทาง

ก่อนเรียกรถ แอพของคุณจะแสดงเวลาในแถบกำหนดสถานที่รับสีดำ ซึ่งเป็นการคาดคะเนระยะเวลาที่คนขับที่อยู่ใกล้ๆ จะมาถึงสถานที่รับ

คุณสามารถดูเวลามาถึงโดยประมาณของตัวเลือกรถแต่ละประเภทที่มีให้บริการในเมืองของคุณได้โดยใช้แถบเลื่อนด้านล่างหน้าจอ

หลังจากเริ่มเดินทาง แอพจะคอยอัพเดตเวลาถึงจุดหมายโดยประมาณ