เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

Does Uber have recurring charges?

ข่าวดี! ไม่มีการเรียกเก็บซ้ำหรือค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับการใช้ Uber เราเรียกเก็บเฉพาะการเดินทางที่คุณใช้จริงเท่านั้น