เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

บริการของ Uber Eats มีค่าใช้จ่ายเท่าใด

คุณต้องจ่ายค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมการจอง Uber Eats และภาษีที่เกี่ยวข้องในแต่ละคำสั่งซื้อ

ร้านอาหารแต่ละร้านจะตัดสินใจว่าต้องการเก็บค่าอาหารเป็นจำนวนเงินเท่าไร ราคาและข้อเสนอของร้านอาหารอาจแตกต่างไปจากราคาที่คุณเห็นเมื่อไปรับประทานที่ร้าน