Bạn gặp sự cố?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp

Đăng nhập để nhận trợ giúp về tài khoản và các chuyến đi của bạn.


Nhận hỗ trợ trong ứng dụng
Chỉ cần vào mục Trợ giúp trong ứng dụng Uber.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter
Nhận trạng thái mới nhất trên ứng dụng hoặc tweet cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn gặp phải.