Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp

Chia sẻ cước phí với một người bạn

Trong chuyến đi, tính năng Chia sẻ cước phí cho phép bạn chia đều cước phí chuyến đi cho các hành khách. Để chia sẻ cước phí:

1. Yêu cầu xe.
2. Chọn Chia sẻ cước phí ở cuối màn hình.
3. Nhập tên hoặc số điện thoại của các hành khách khác.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng mới:
1. Yêu cầu xe.
2. Vuốt từ phía dưới ứng dụng lên và nhấn vào phương thức thanh toán bạn đã chọn.
3. Nhấn Chia sẻ cước phí
4. Nhập tên hoặc số điện thoại của các hành khách khác.

Tất cả những người bạn mời đều nhận được thông báo yêu cầu chấp nhận chia sẻ cước phí. Sau đó, cước phí chuyến đi sẽ được chia đều giữa bạn và các hành khách chấp nhận.

Lưu ý rằng khi cước phí được chia sẻ, mỗi hành khách tham gia sẽ bị tính một khoản phí 25 cent.

Biên lai của bạn sẽ hiển thị tổng phí chia sẻ cước phí cho tất cả hành khách

Nếu một hành khách không chấp nhận chia sẻ cước phí hoặc không có phương thức thanh toán hợp lệ, bạn sẽ bị tính phí cho cả phần của mình và của người đó. Các khuyến mãi đang áp dụng trên tài khoản chỉ được áp dụng cho phần chia sẻ cước phí của bạn.

Chia sẻ cước phí có thể chưa được áp dụng cho tất cả các tùy chọn xe Uber. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể chia cước phí sau khi chuyến đi đã kết thúc.

Lưu ý: Apple Pay có thể không hỗ trợ chia sẻ cước phí. Nếu bạn sử dụng Apple Pay nhưng muốn chia sẻ cước phí, bạn có thể cần sử dụng một phương thức thanh toán khác. Bạn có thể quay lại Apple Pay vào chuyến đi tiếp theo.