Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp

Chia sẻ cước phí với một người bạn

Trong chuyến đi, tính năng Chia cước phí cho phép bạn chia đều cước phí chuyến đi cho các hành khách. Để chia cước phí:

1. Yêu cầu chuyến đi
2. Chọn Chia cước phí ở cuối màn hình
3. Nhập tên hoặc số điện thoại của các hành khách khác

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng mới:
1. Yêu cầu chuyến đi.
2. Vuốt lên từ dưới cùng của ứng dụng và nhấn vào phương thức thanh toán đã chọn.
3. Nhấn Chia cước phí.
4. Nhập tên hoặc số điện thoại của các hành khách khác.

Những người bạn đã mời sẽ nhận được thông báo yêu cầu chấp nhận cước phí được chia. Sau đó, cước phí sẽ được chia đều cho bạn và các hành khách đã chấp nhận.

Xin lưu ý rằng mỗi hành khách tham gia sẽ trả một khoản phí nhỏ để chia cước phí.

Nếu một hành khách không chấp nhận cước phí được chia hoặc không có phương thức thanh toán hợp lệ, bạn sẽ bị tính phí cho cả phần của mình và người này. Mọi khuyến mãi có hiệu lực trên tài khoản của bạn chỉ được áp dụng cho phần cước phí của bạn.

Chia cước phí hiện không khả dụng cho toàn bộ tùy chọn của Uber, ví dụ như uberPOOL. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể chia cước phí sau khi chuyến đi đã kết thúc.