Jsme tu, abychom pomohli

Jízda obsahovala více mezizastávek

Jízdné se počítá z doby jízdy a ujeté vzdálenosti. Zastávky během jízdy se do jízdného započítávají jako čekací doba. Pokud si cestující chce v průběhu jízdy udělat další zastávky, započítá se do jízdného i tato vzdálenost.

Pokud tě cestující při jízdě do cíle požádá o zastávku, jízdu v aplikaci neukončuj. Příkaz UKONČIT JÍZDU přetáhni, teprve až cestující vystoupí v konečném cíli.
Přihlas se a my ti pomůžeme