Jsme tu, abychom pomohli

Přidání uložených míst v iOS

V aplikaci Uber si můžeš nastavit místa, kam často jezdíš – třeba práci nebo domov.

PŘIDÁNÍ PRÁCE NEBO DOMOVA DO OBLÍBENÝCH
Pokud si chceš uložit adresu domů nebo do práce:
1. V aplikaci klepni na ikonu nabídky.
2. Klepni na Nastavení.
3. Klepni na Přidat domov nebo Přidat práci.
4. Zadej adresu domů nebo do práce.
Nastavené adresy v aplikaci najdeš mezi oblíbenými cíli v části Nastavení účtu.

ODEBRÁNÍ PRÁCE NEBO DOMOVA Z OBLÍBENÝCH
1. V aplikaci klepni na ikonu nabídky.
2. Klepni na Nastavení.
3. Vyber místo, které chceš smazat (Domov nebo Práce), a přetažením doleva ho smaž.

PŘIDÁNÍ CÍLE DO ULOŽENÝCH MÍST
Po příjezdu do cíle ti aplikace ukáže panel Ulož si tenhle cíl. Postup uložení cíle:
1. Klepni na Přidat do uložených míst.
2. Zadej název nebo přezdívku místa (například Pavlínin domov nebo cukrárna).
3. Klepni na Uložit místo.
Poznámka: Cíl si do uložených míst můžeš přidat, až jízda skončí.

ODEBRÁNÍ ULOŽENÉHO MÍSTA
Pokud chceš cíl z uložených míst odebrat:
1. V aplikaci klepni na ikonu nabídky.
2. Klepni na Nastavení.
3. Klepni na Další uložená místa.
4. U místa, které chceš odebrat, klepni na X.
5. Vyber Odebrat uložené místo.