Jsme tu, abychom pomohli

Přidání uložených míst v iOS

V aplikaci Uber si můžeš nastavit místa, kam často jezdíš – třeba práci nebo domov.

PŘIDÁNÍ DOMOVA NEBO PRÁCE DO OBLÍBENÝCH ADRES
Jak si uložit adresu domů nebo do práce:
1. V aplikaci klepni na ikonu nabídky.
2. Klepni na Nastavení.
3. Klepni na Přidat domov nebo Přidat práci.
4. Zadej adresu domů nebo do práce.
Nastavené adresy najdeš v aplikaci v části Nastavení účtu, a to v seznamu Oblíbené.

ODEBRÁNÍ PRÁCE NEBO DOMOVA Z OBLÍBENÝCH
1. V aplikaci klepni na ikonu nabídky.
2. Klepni na Nastavení.
3. Vyber místo, které chceš smazat (Práce nebo Domov) a přetažením doleva ho smaž.

PŘIDÁNÍ CÍLE DO ULOŽENÝCH MÍST
Po skončení jízdy se ti na panelu v aplikaci zobrazí karta Ulož si tenhle cíl. Jak cíl uložit:
1. Klepni na Přidat do uložených míst.
2. Zadej název nebo přezdívku místa (například Honzův domov nebo Cukrárna).
3. Klepni na Uložit místo.
Poznámka: Cíl ti půjde přidat do uložených míst, až se do něj svezeš.

ODEBRÁNÍ ULOŽENÉHO MÍSTA
Pokud chceš nějaký cíl z uložených míst smazat:
1. V aplikaci klepni na ikonu nabídky.
2. Klepni na Nastavení.
3. Klepni na Další uložená místa.
4. U místa, které chceš odebrat, klepni na X.
5. Klepni na Odebrat uložené místo.