Items die niet mogen worden verzonden

Items die u via Uber Connect verzendt, moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving en aan het beleid van Uber. Het is verboden om illegale, onveilige of andere verboden items op deze lijst te verzenden.

Als een van de items die u heeft verzonden, in strijd is met de wet of ons beleid, zoals een item op deze pagina, dan nemen we zo nodig corrigerende maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we uw account onmiddellijk opschorten of beëindigen. Als u illegale of gevaarlijke items verzendt, dan kan dit ook tot gerechtelijke stappen leiden, zoals een civielrechtelijke of strafrechtelijke sanctie.

Uber moedigt u aan om items te melden die in strijd zijn met het beleid of de toepasselijke wetgeving van Uber. Neem hiervoor contact met ons op. We zullen elke melding grondig onderzoeken en gepaste maatregelen nemen.

De volgende items mogen niet bezorgd worden:

 • Mensen
 • illegale items
 • Vuurwapens, wapens, munitie en onderdelen daarvan
 • Drank
 • Voedsel dat snel bederft (bijvoorbeeld rauw vlees of zuivelproducten)
 • producten van de apotheek, zelfzorgmedicijnen, vitamines of supplementen
 • Geld, cadeaubonnen, loten of overdraagbare effecten
 • Drugs, drugsbenodigdheden of tabaksproducten
 • Gevaarlijke of levensbedreigende items, waaronder:
  • Explosieven
  • Items die giftig of ontvlambaar zijn (waaronder verven of kleefstoffen die een ontvlambare vloeistof bevatten)
  • Stoffen en materialen die zijn geïdentificeerd in de tabel met gevaarlijke materialen in 49 CFR sectie 172.101 of materiaal waarvan is vastgesteld dat het gevaarlijk is volgens 49 U.S.C. sectie 5103 e.v. en die worden vervoerd in een hoeveelheid die moet worden gemerkt volgens de voorschriften van 49 CFR, ondertitel B, hoofdstuk I, subhoofdstuk C, gevaarlijk afval (inclusief maar niet beperkt tot hypodermische naalden) of medisch afval
 • Gestolen goederen
 • Breekbare items
 • Seksuele hulpmiddelen; obsceen of pornografisch materiaal
 • Vee, gereglementeerde soorten (bijv. schadelijk onkruid, verboden zaden) of delen van dieren, bloed of vloeistoffen
 • Alle items waarvoor u geen toestemming hebt om te verzenden
 • Alle items die voor de ontvanger waarschijnlijk worden gezien als bedreigend of intimiderend, of anderszins in strijd zijn met de communityrichtlijnen

De bovenstaande lijst met verboden items is niet volledig. Uber behoudt zich het recht voor items te verbieden die niet op de bovenstaande lijst staan.