เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

ฉันจะถูกเรียกเก็บเงินหรือไม่หากยกเลิกการเดินทางกับ Uber

คุณสามารถยกเลิกการเดินทางได้ตลอดเวลาผ่านแอพ Uber แต่เราอาจเรียกเก็บค่ายกเลิกหากคุณยกเลิกหลังจากที่ระบบจับคู่คุณกับผู้ขับแล้ว

ค่ายกเลิกจะจ่ายให้กับพาร์ทเนอร์ร่วมขับเพื่อชดเชยค่าเสียเวลาในการเดินทางไปยังจุดที่คุณอยู่

คุณควรกดเรียกรถเมื่อพร้อมที่จะเดินทางและอยู่ใกล้จุดรับเท่านั้น การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การรับเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งในส่วนผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์ร่วมขับ

การยกเลิกการเดินทางที่ไม่ใช่ UberPool

เราอาจเรียกเก็บค่ายกเลิกในกรณีต่อไปนี้

- คุณยกเลิกหลังจากผู้ขับกดรับการดินทางแล้ว ระยะเวลาที่เจาะจงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่
- ผู้ขับยกเลิกหลังจากรอที่จุดรับมาสักพัก ระยะเวลาที่เจาะจงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่

ค่ายกเลิกของ UberPooL

เราอาจเรียกเก็บค่ายกเลิกในกรณีต่อไปนี้

- คุณยกเลิกหลังจากผู้ขับกดรับการดินทางแล้ว ระยะเวลาที่เจาะจงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่
- ผู้ขับยกเลิกหลังจากรอที่จุดรับมาสักพัก ระยะเวลาที่เจาะจงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่

ค่ายกเลิกที่ได้รับการยกเว้น

เราจะไม่เรียกเก็บค่ายกเลิกในกรณีต่อไปนี้

- ผู้ขับใช้เวลาเดินทางมาถึงนานกว่าที่คาดไว้
- Uber ตรวจพบว่าผู้ขับไม่มีความคืบหน้าในการเดินทางไปยังจุดรับ
. . .

หากคุณเชื่อว่าการเรียกเก็บค่ายกเลิกเกิดจากความผิดพลาด โปรดแจ้งให้เราทราบในแบบฟอร์ม “ตรวจสอบค่ายกเลิกของฉัน” กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้ หากผู้ขับกดยกเลิกแทนที่จะจบการเดินทาง หรือผู้ขับยกเลิกเนื่องจากอยู่ไกลเกินไปจากจุดรับ