Jsme tu, abychom pomohli

Je zrušení jízdy Uberem zpoplatněné?

Jízda se dá přes aplikaci Uber kdykoli zrušit. Pokud ji ale zrušíš až potom, co ti přidělíme řidiče, můžeme ti naúčtovat storno poplatek.

Storno poplatky slouží jako kompenzace řidičům za jejich čas a úsilí věnované jízdě na místo vyzvednutí.

Jízdu si objednej, až se připravíš a budeš poblíž místa vyzvednutí. Pomáhá to partnerským řidičům vyzvedávat cestující plynuleji.

RUŠENÍ JÍZD JINÝMI TYPY AUT NEŽ UBERPOOLEM

Storno poplatek ti můžeme naúčtovat:

- Pokud jízdu zrušíš několik minut potom, co ji řidič přijal. Limit, do kdy můžeš jízdu bezplatně zrušit, se v různých městech liší.
- Pokud řidič jízdu zruší po několika minutách čekání na místě vyzvednutí. Limit, do kdy můžeš jízdu bezplatně zrušit, se v různých městech liší.

STORNO POPLATKY UBERPOOLU

Storno poplatek ti můžeme naúčtovat:

- Pokud jízdu zrušíš několik minut potom, co ji řidič přijal. Limit, do kdy můžeš jízdu bezplatně zrušit, se v různých městech liší.
- Pokud řidič jízdu zruší po několika minutách čekání na místě vyzvednutí. Limit, do kdy můžeš jízdu bezplatně zrušit, se v různých městech liší.

PROMINUTÉ STORNO POPLATKY

Storno poplatek ti nenaúčtujeme:

- Pokud se řidič při jízdě na místo vyzvednutí výrazně zpozdil.
- Když Uber zjistí, že se řidič ke tvému místu vyzvednutí moc nepřiblížil.
. . .

Pokud si myslíš, že jsme ti storno poplatek naúčtovali omylem, dej nám o tom vědět přes formulář Chci přezkoumat naúčtovaný storno poplatek. Může se to stát, když řidič jízdu zruší, místo aby ji ukončil, nebo když ji zruší, protože je od tvého místa vyzvednutí moc daleko.