Vi finns här för att hjälpa till

Använda Uber for Business som en anställd

Företagets Uber for Business-administratörskonto visar information på resor där debiteringen gjorts med företagskontot. Denna information är bland annat:
– upphämtningsplats och destination
– valt fordonsalternativ
– datum och tid för resans start och slut
– resans varaktighet

Tänk på att alla utgiftskoder och -anteckningar som du har lagt till också syns.

Information om resor där din personliga betalningsmetod använts delas inte.
Din organisations kontoadministratör har tillgång till en kontrollpanel som innehåller följande information om resor som debiterats till kontot:

– Upphämtningsplats och destination
– Valt fordonsalternativ
– Datum och tid för resans start och slut
– Resans varaktighet
– Tillämpad utgiftskod (i förekommande fall)

OBS: Organisationens administratör kommer aldrig att se information om resor som genomförs med din personliga profil.

Varje gång du gör en resa med din organisations Uber for Business-konto kan du behöva ange en utgiftskod och utgiftsanteckning (om administratören har skapat regler för detta).

Mer information om utgiftskoder och utgiftsanteckningar finns i artikeln nedan.
Om du har frågor om hur du använder kontot ska du kontakta organisationens administratör.

Om du inte har använt Uber tidigare hittar du tips om hur du använder appen i hjälpavsnittet nedan.