Sme tu na to, aby sme pomáhali

Informácie o zásadách ochrany súkromia

Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Uber opisujú informácie, ktoré zhromažďujeme, objasňujú, ako ich používame, a aké máte v prípade týchto informácií možnosti.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetkých používateľov služieb spoločnosti Uber alebo jej spriaznených subjektov kdekoľvek na svete a tiež na kohokoľvek iného, kto kontaktuje spoločnosť Uber alebo jej iným spôsobom odošle informácie, pokiaľ nie je uvedené inak v týchto pravidlách ochrany súkromia.

Nasledujúci článok poskytuje ďalšie informácie o ochrane súkromia, údajoch, účtoch a povoleniach aplikácií: